Nullertrolde

Når man arbejder med uld, så dukker der de særeste ting op.
Nullermænd kender de fleste, men de her er efter hånden allevegne, for de lever netop af nullermændene.

Og i alle afskygninger

Og både ude og inde
O

Og de kan finde den varme bænk når det er koldt